MENU

JAPANESE maker

ที่ปรึกษาเรื่องการขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทย / ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

01ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย

ประเทศญี่ปุ่นมีสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองที่สืบทอดกรรมวิธีการผลิตมาหลายชั่วอายุคน สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สินค้าที่มีดีไซน์โดดเด่นเฉพาะตัว (ได้รับรางวัล good design) สินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าจำนวนมาก เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่มีกำลังและเงินทุนสำหรับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ บริษัทเมดิเอเตอร์จะช่วยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยทางเรามีทีมงานที่จะช่วยนำสินค้าไปเสนอขายให้กับร้านค้าปลีกต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สินค้ามีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยให้ได้มากที่สุด

02รายชื่อผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นที่ทางเราได้เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน

 • ชื่อบริษัท : Onao Co.,Ltd.
  สินค้า : SIWA
  เว็บไซต์www.onao.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Molza Corporation
  สินค้า : กระดาษซับหน้ามัน
  เว็บไซต์www.molza.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Akashiya Co.,Ltd.
  สินค้า : พู่กัน SAI
  เว็บไซต์www.akashiya-fude.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Asakura Senpu Co.,Ltd.
  สินค้า : ผ้าเอนกประสงค์กันน้ำ “NA-GA-RE”
  เว็บไซต์www.asakura-senpu.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Cogit Corporation
  สินค้า : สินค้าเบ็ดเตล็ด
  เว็บไซต์www.cogit.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Edogawa Bussan Co.,Ltd.
  สินค้า : เครื่องเขียน
  เว็บไซต์www.edg.jp

 • ชื่อบริษัท : Hachiman Kasei Co.,Ltd.
  สินค้า : สินค้าเบ็ดเตล็ดทำจากพลาสติก
  เว็บไซต์www.hachimankasei.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Koyudo Co.,Ltd.
  สินค้า : พู่กันแต่งหน้า
  เว็บไซต์www.koyudo.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Nakajima Jukyudo Co.,Ltd.
  สินค้า : กบเหลาดินสอ
  เว็บไซต์www.njk-brand.co.jp

 • ชื่อบริษัท : Seed Co.,Ltd.
  สินค้า : ยางลบ
  เว็บไซต์www.seedr.co.jp

 • ชื่อบริษัท : User Co.,Ltd.
  สินค้า : แผ่นเจลเย็น
  เว็บไซต์www.user.co.jp