MENU

always เปิดรับสมัคร
เพื่อนร่วมอุดมการณ์

who we want | บุคคลที่เราตามหา

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 ผ่าน
ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่ง

ความเข้าใจผิดหลายประการของคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
ไม่มีใครที่คลานออกจากท้องแม่มาแล้วสามารถเดินสองขา สามารถวิ่งออกไปนอกบ้าน แล้วกระโดดลงสระว่ายน้ำได้ทันทีอย่างแน่นอน การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาอื่นๆที่จะเพิ่ม ‘ทักษะ’ ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าที่คุณจะหัดขี่จักรยานที่บ้านหรือหัดว่ายน้ำที่โรงเรียนสอนพิเศษในวัยเด็ก

การศึกษาเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ไม่มีสูตรสำเร็จ คนบางคนไม่เคยได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยกลับพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีกว่าคนที่เคยได้มีโอกาสไปเรียนที่ญี่ปุ่น คนบางคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ดีเท่าไรนักแต่กลับมีความสามารถในการแปลเอกสารได้ดีมากๆ เป็นต้น

ในฐานะที่คนในทีมบริษัทเราได้มีโอกาสสัมผัสกับคนไทยที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้มาเป็นจำนวนมาก ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตัวอย่างความเข้าใจผิดต่างๆ ณ ที่นี้ เพื่อหวังเป็นสาธารณะประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ๆที่กำลังสนใจอยากจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 ผ่าน ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่ง
วันที่คุณสอบผ่านได้แล้วคุณจะรู้ว่า ที่ผ่านมาคุณแค่หัดว่ายน้ำอยู่ในบ่อเด็กอนุบาล วันนี้คุณเพิ่งจะเริ่มกระโดดลงไปในสระ 50 เมตรเท่านั้น

การที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น 10 ปีไม่ได้เป็นการรับประกันว่าคุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดี
ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่แต่กับเพื่อนคนไทย นอกจากในห้องเรียนแล้วพูดกันแต่ภาษาไทย หรือเลือกทำงานร้านอาหารไทยที่ไม่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นสูงมาก อยู่ญี่ปุ่นต่อไปอีก 100 ปีก็คงไม่ได้ช่วยให้คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีกว่าเดิม

พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นล่ามและแปลเอกสารได้เก่ง
การพูดสิ่งที่ตัวเองคิดกับทักษะการ ‘แปล’ สื่อความหมายของผู้พูดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนั้น ใช้ทักษะคนละแบบกัน การที่จะเป็นล่ามและแปลเอกสารได้ดีนั้นต้องมีการฝึกฝน และที่สำคัญคุณต้องใช้ภาษาไทยให้ได้อย่างถูกต้องด้วย

สิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการและให้ความสำคัญ
มากกว่าทักษะภาษาญี่ปุ่น คือ
ความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใส่
และความรับผิดชอบในการทำงาน

บุคลากร ‘ญี่ปุ่น’ ที่ตลาดต้องการ
การทำงานกับคนญี่ปุ่นหรืองานที่มีลูกค้าเป็นญี่ปุ่น สามารถแยกบุคลากรได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ และ คนที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้

สำหรับคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ พูดภาษาญี่ปุ่นเก่ง แปลเอกสารเก่ง ไม่ได้หมายความว่าต้องทำงานเก่ง นักศึกษาที่เรียนจบเอกญี่ปุ่นมาแล้วคิดว่าต้องได้เงินเดือนมากกว่าคนที่จบคณะอื่นๆ อย่าลืมว่าสถาบันการศึกษาสอนแค่ให้คุณมี ‘ทักษะภาษาญี่ปุ่น’ เพิ่มขึ้นมาเท่านั้น แต่เค้าไม่เคยสอนวิธีการทำงานให้คุณเลย ทักษะภาษาญี่ปุ่นเป็นเพียงแค่ ‘เครื่องมือ’ ในการสื่อสารเท่านั้น สิ่งที่คนญี่ปุ่นต้องการจริงๆคือทักษะในการ ‘ทำงาน’

สำหรับกลุ่มคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกเสียเปรียบกลุ่มคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ แต่อย่าลืมว่างานต่างๆในบริษัทไม่ได้ต้องการคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้งานในทุกตำแหน่ง ทักษะที่จำเป็นในการทำงานไม่ได้มีเพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว สิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการและให้ความสำคัญมากกว่าทักษะภาษาญี่ปุ่น คือ ความตั้งใจ ความพยายาม ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบในการทำงาน ที่สำคัญถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกต สามารถเข้าใจคนญี่ปุ่นหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าญี่ปุ่นต้องการได้ บางทีคุณอาจจะเป็นที่รักของคนญี่ปุ่นได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นเลยแม้แต่คำเดียว

ถ้าอ่านมาจนถึงตรงนี้แล้วยังอยากร่วมงานกับเราอยู่ ขอเชิญดูรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่างนี้

ถ้าคุณเป็นคนญี่ปุ่นที่อ่านเนื้อหาภาษาไทยข้างบนได้เข้าใจทั้งหมด กรุณาติดต่อเราด่วน!! เราอยากได้คุณมาร่วมงานด้วย!!

entry | รับสมัครงาน

Interns' Assistant & Coordinator (4 months contract)
ผู้ช่วยและผู้ประสานงานให้กับ Interns ชาวญี่ปุ่น ระยะสั้น 4 เดือน (ต.ค.16-ม.ค.17)

เนื้อหางาน - เป็นพี่เลี้ยง/ผู้ช่วย/ผู้ประสานงานให้กับ Interns ชาวญี่ปุ่น จำนวน 5 คน (ชายโสด 4 หญิง 1...จะสลับกันมา ไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียว) ภายใต้โครงการส่งเสริมของภาครัฐญี่ปุ่น
- ช่วยซัพพอร์ตในการหาข้อมูล แปลเอกสาร รวมทั้ง attend+ล่ามให้ชาวญี่ปุ่นในการออกไปเก็บข้อมูล ตามความเหมาะสม
จำนวนคนที่รับสมัคร 1 คน
คุณสมบัติ [ คุณสมบัติ ]
- ความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับดีเยี่ยม
- เคยมีประสบการณ์อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น (เรียนหรือทำงาน) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีความเข้าใจในสไตล์การทำงานของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และสามารถรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสนใจและชอบที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจญี่ปุ่นและไทย
[ ลักษณะของบุคคลที่ต้องการ ]
- คนที่อยากทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น อยากให้คนไทยรู้จักญี่ปุ่นมากขึ้น และอยากให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
วันทำงาน / สวัสดิการ [ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ] 
- สัญญาจ้างระยะสั้น 4 เดือน (ตุลาคม 2559-มกราคม 2560)
- หยุดวันเสาร์อาทิตย์ / วันนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 09:00 - 18:00 น. (พักกลางวัน 1 ช.ม.)
สถานที่ทำงาน อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ซอยทองหล่อ 10
ค่าตอบแทน 55,000 บาทขึ้นไป *ต่อรองได้ตามประสบการณ์และความสามารถ
วิธีการสมัคร ส่งรายละเอียดการสมัครมาทางติดต่อสอบถาม
เพื่อนร่วมงาน